gallery/kıbrıs üni logo

II. ULUSLARARASI AKDENİZ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

07-09 Şubat  2020 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Gazimağusa

gallery/iksad_logo

Sosyal bilimler ve eğitim alanında yapılan bilimsel çalışmaların kabul edileceği kongrede, aşağıdaki temel bilim alanlarında hazırlanan bildiriler sunulabilecektir.

 

 • Antropoloji
 • Arkeoloji
 • Bilgi Yönetimi
 • Coğrafya
 • Çevre ve Çevre Sorunları
 • Dil ve Edebiyat
 • Din ve İnanç
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Enerji
 • Etik
 • Felsefe
 • Gençlik Çalışmaları
 • Güzel Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar
 • Halk Bilimi
 • Hukuk
 • İletişim ve Medya
 • İşletme ve Girişimcilik
 • Kadın Çalışmaları
 • Kamu Yönetimi
 • Kültür
 • Lojistik ve Taşımacılık
 • Maliye
 • Muhasebe ve Finans
 • Psikoloji
 • Sahne ve Gösteri Sanatları
 • Sanat Tarihi
 • Siyaset
 • Sosyal Hizmetler
 • Sosyoloji
 • Spor
 • Strateji
 • Tarih
 • Turizm
 • Türk Dünyası Ülkeleri ve Toplulukları
 • Türk Boyları, Oymakları, Gelenekleri, Yaşayışları
 • Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 • Üretim ve Pazarlama
 • Ulaşım ve Haberleşme
 • Uluslararası İlişkiler
 • Yerel Yönetimler
 • Yönetim ve Organizasyon